Loading...
Kontakt 2018-05-31T23:03:25+00:00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Łucka 20 lok. 55
00-845 Warszawa

NIP: 113-08- 15-296
REGON: 012248699
KRS: 0000163654

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 70 000,00 PLN

SPRAWDŻ NASZE UPRAWNIENIA NA STRONIE: www.pibr.org.pl