E-sprawozdanie – JPK_SFIN

Program do sporządzania i generowania sprawozdań finansowych w obowiązującym formacie dla przedsiębiorców.

Aplikacja umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, małych, pozostałych, domów maklerskich i organizacji pożytku publicznego OPP. Wspomaga sporządzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią, oraz szczegółowy wykaz informacji dodatkowych według wymagań ustawowych. Pozwala sprawdzić powiązania i wykryć podstawowe błędy.

Automatycznie może przenosić pliki z EXCELA do PDF, posiada narzędzie do generowania pliku JPK.

e-Sprawozdanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Oferujemy generator do sporządzenia e-sprawozdania finansowego dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Sporządzasz sprawozdanie tylko 1 raz dla członków spółdzielni i dla KRS. Aplikacja umożliwia sporządzenie sprawozdania zgodnie ze Stanowiskiem Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności. Opis generatora wraz z instrukcją obsługi dostępny będzie wkrótce.

Przykład bilansu i rachunku zysków i strat z zaznaczonymi specyficznymi pozycjami znajduje się TUTAJ.

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

Wizualizacje aplikacji i zasady działania wraz z instrukcją obsługi można zobaczyć TUTAJ.

„ANALIZA JPKVAT”

Program służący do analizowania JPK VAT, aplikacja umożliwia odczytania plików JPK VAT w EXCELU i dokonanie następujących analiz

– Rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem podatku należnego na poszczególne tytuły: sprzedaż, WNT, import, odwrotne obciążenie, pozostały, oraz podatku naliczonego na poszczególne tytuły: środki trwałe, zakup, korekty,
– Analizę sprzedaży z wizualizacją na poszczególne miesiące,
– Agregowanie sprzedaży na poszczególnych kontrahentów i prezentacja 10 największych odbiorców,
– Specyfikacja korygujących faktur sprzedaży,
– Dobór próby do sprawdzenia dokumentów sprzedaży uzależniony od przyjętego przez biegłego poziomu istotności.

Takie same funkcje analityczne dotyczą transakcji zakupu.

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

Wizualizacje aplikacji i zasady działania wraz z instrukcją obsługi można zobaczyć TUTAJ.

„DEKODER e-Sprawozdanie”

Aplikacja umożliwia odczytanie e-sprawozdania w XML w arkuszach sprawozdania SFIN zaprojektowanych w EXCELU i sprawdzenie prawidłowości sumowania.

W bilansie, rachunku zysków i strat, CF, Kapitałach znajdują się formuły umożliwiające automatycznie po odczytaniu wskazanie różnic.

W programie istnieje możliwość odczytania zakodowanych załączników dotyczących informacji dodatkowych.

Ponadto aplikacja umożliwia sporządzenie analizy finansowej: dynamika i struktura bilansu i rachunku zysków i strat oraz podstawowych wskaźników: rentowności, sprawności, płynności, wskaźników bilansowych.

Instrukcja obsługi dostępna będzie wkrótce.

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

„DEKODER dokumentów PDF XML podpisanych e-PUAP”

DEKODER dokumentów w PDF i zakodowanych w XML po podpisaniu profilem zaufanym e-Puap.

Na skutek podpisania podpisem zaufanym dokumentów w PDF następuje ich zakodowanie. Oferujemy DEKODER PDF.XML _PDF. Umożliwiający szybkie otwarcie zakodowanych plików.

Instrukcja obsługi dostępna będzie wkrótce.

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

 

„Walidacja e-sprawozdań”

Aplikacja umożliwia  – sprawdzenie czy e-sprawozdanie jest zgodne pod względem technicznym  ze strukturą Ministerstwa Finansów.

Instrukcja obsługi dostępna będzie wkrótce.

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

Cennik aplikacji

Nazwa Aplikacji Cena
Analiza JPK VAT 500 zł + VAT 23%
Generator e- sprawozdań  dla Domów Maklerskich 1000 zł + VAT 23%
Generator e- sprawozdań  dla jednostek mikro, małych , innych i spółdzielni mieszkaniowych 1000 zł + VAT 23%
Generator e-sprawozdań dla jednostek OPP 200 zł + VAT 23%
Dekoder e- sprawozdań opcja FULL z analizą finansową 1200 zł + VAT 23%
Dekoder e- sprawozdań opcja LITE bez analizy i formuł 450 zł + VAT 23%
Dekoder dokumentów w PDF zakodowanych w XML 300 zł + VAT 23%
Walidacja e- sprawozdań 200 zl + VAT 23%
Zestaw: DEKODER FULL+DEKODER PDF+WALIDACJA 1500 zł + VAT 23%

Cennik zobaczyć można również TUTAJ.

W celu zakupu aplikacji prosimy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT