„ANALIZA JPKVAT”

Program służący do analizowania JPK VAT, aplikacja umożliwia odczytania plików JPK VAT w EXCELU i dokonanie następujących analiz

– Rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem podatku należnego na poszczególne tytuły: sprzedaż, WNT, import, odwrotne obciążenie, pozostały, oraz podatku naliczonego na poszczególne tytuły: środki trwałe, zakup, korekty,
– Analizę sprzedaży z wizualizacją na poszczególne miesiące,
– Agregowanie sprzedaży na poszczególnych kontrahentów i prezentacja 10 największych odbiorców,
– Specyfikacja korygujących faktur sprzedaży,
– Dobór próby do sprawdzenia dokumentów sprzedaży uzależniony od przyjętego przez biegłego poziomu istotności.

Takie same funkcje analityczne dotyczą transakcji zakupu.

Cena 500,00 zł + podatek VAT

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

Wizualizacje aplikacji i zasady działania wraz z instrukcją obsługi można zobaczyć TUTAJ.

„E-sprawozdanie – JPK_SFIN”

Program do sporządzania i generowania sprawozdań finansowych w obowiązującym formacie dla przedsiębiorców.

Aplikacja umożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, małych i pozostałych. Wspomaga sporządzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią, oraz szczegółowy wykaz informacji dodatkowych według wymagań ustawowych. Pozwala sprawdzić powiązania i wykryć podstawowe błędy.

Automatycznie może przenosić pliki z EXCELA do PDF, posiada narzędzie do generowania pliku JPK.

Cena promocyjna obowiązująca do 15 lutego 2019 r.: 800,00 zł + podatek VAT

Cena regularna: 1 000,00 zł + podatek VAT

Licencja dotyczy jednej firmy a ilość stanowisk nie jest ograniczona.

Wizualizacje aplikacji i zasady działania wraz z instrukcją obsługi można zobaczyć TUTAJ.

W celu zakupu aplikacji prosimy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT