Skyscraper

O firmie DOSSIER Sp. z o.o.

DOSSIER Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 1561. Firma rozpoczęła działalność w grudniu 1996 roku i przeprowadziła już prawie tysiąc badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych, w tym między innymi: przedsiębiorstw państwowych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, banków, zakładów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem szeroko rozumianej analizy finansowej i ekonomicznej oraz oceny działalności badanych jednostek.

DOSSIER Sp. z o.o. jest również członkiem międzynarodowej sieci JPA International z siedzibą w Paryżu. JPA International zrzesza firmy audytorskie na całym świecie, posiadające doskonałą znajomość standardów międzynarodowych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej oraz cieszące się wysokim profesjonalizmem w tej dziedzinie.

W rankingu firm audytorskich ogłaszanym przez dziennik Rzeczpospolita DOSSIER Sp. z o.o. uplasowała się na następujących pozycjach:

 • W roku 2008 pozycja 59
 • W roku 2009 pozycja 55
 • W roku 2010 pozycja 62
 • W roku 2011 pozycja 76
 • W roku 2012 pozycja 66
 • W roku 2013 pozycja 69
 • W roku 2014 pozycja 70
 • W roku 2015 pozycja 63
 • W roku 2016 pozycja 69
 • W roku 2017 pozycja 67

Taka klasyfikacja świadczy o ugruntowanej i stabilnej pozycji firmy DOSSIER Sp. z o. o. na rynku audytorskim.

DOSSIER Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U.  z 2017 roku  poz. 1089).

Podstawowym przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest badanie sprawozdań finansowych. Głównym zadaniem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z dostarczania nieprawidłowych sprawozdań finansowych, wyeliminowanie popełnianych błędów związanych z administracją przedsiębiorstwa, a także ograniczeniu zbędnych kosztów i wydatków.

Ponadto Spółka świadczy również usługi takie jak:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • doradztwo podatkowe;
 • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
 • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
 • świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;
 • świadczenie usług pokrewnych;
 • świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

DOSSIER Sp. z o.o. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom swoich klientów, DOSSIER Sp. z o. o. służy fachową radą w rozwiązywaniu problemów księgowych, podatkowych i z zakresu prawa pracy. Firma zatrudnia biegłych rewidentów i rzeczoznawców z dużym doświadczeniem i praktyką.

Zespół nasz działa pod kierownictwem Urszuli Krzyżak – Prezesa Spółki – i obecnie zatrudnia na podstawie umowy o pracę  2 Biegłych Rewidentów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.

URSZULA KRZYŻAK

PREZES ZARZĄDU

Biegły Rewident Nr 1982 wykonująca zawód od 1992 roku. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 25 lat praktyki w wycenianiu, organizowaniu i kierowaniu pracami w zakresie rachunkowości, prac audytorskich, wyceny majątkowej i analizy ekonomiczno-finansowej.

PIOTR JAŁOCHA

PARTNER

Biegły Rewident Nr 13225. Absolwent ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy i zarządzaniu finansami w tym w międzynarodowych zespołach. Posiada certyfikat ministerstwa finansów nr 11476/2005.

Aby zapewnić swoim klientom usługi najwyższej jakości DOSSIER Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do profesjonalizmu i ciągłego uzupełniania wiedzy zawodowej  swoich pracowników:

biegłych rewidentów,

audytorów,

doradców podatkowych,

głównych księgowych i księgowych,

konsultantów z zakresu prawa pracy.

Współpraca z polskimi i francuskimi specjalistami zapewnia również wysoki poziom świadczonych usług, solidność i terminowość oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

DOSSIER Sp. z o.o.