Loading...
Blog2020-06-30T14:26:00+00:00
2204, 2021

Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

22 kwietnia, 2021|

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe trzeba składać w formie elektronicznej. Należy to robić w formacie XML, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W jaki łatwy i wygodny sposób można odczytywać takie e-sprawozdania? […]

1602, 2021

Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

16 lutego, 2021|

Składanie zeznania podatkowego może skończyć się mniejszymi lub większymi pomyłkami. Każdy podatnik, który zauważył błąd, powinien go skorygować. Jeśli organ podatkowy zauważy błąd wcześniej, może skończyć się to nawet karą finansową! Czy zawsze jednak można złożyć korektę zeznania podatkowego? W jakich sytuacjach jest to możliwe? […]

112, 2020

Jakie zadania i uprawnienia ma biegły rewident?

1 grudnia, 2020|

Biegłego rewidenta nazywa się również audytorem. Jest to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, aby przeprowadzać rewizje finansowe, a pośród nich chociażby kontrolować sprawozdania finansowe. Aby posługiwać się tytułem „biegły rewident” konieczne jest członkostwo w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. […]

2710, 2020

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

27 października, 2020|

Sprawozdania finansowe spółek akcyjnych są obligatoryjnie badane przez biegłego rewidenta. Sprawdźmy, na czym polegają badania spółek i czy przedsiębiorca czerpie korzyści z ich przeprowadzenia. […]

708, 2020

Jak wygląda audyt spółdzielni mieszkaniowej?

7 sierpnia, 2020|

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb bytowych zrzeszonej w niej członków. Spółdzielnia ma prawo prowadzić również działalność gospodarczą, a dla sprawdzenia, czy wszystkie czynności wykonywane są w sposób prawidłowy, zaleca się przeprowadzenia audytu. […]

1706, 2020

Jak sprawdzić poprawność plików JPK?

17 czerwca, 2020|

Liczne obowiązki przedsiębiorcy obejmują między innymi przygotowywanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego pliku JPK. Został on wprowadzony, aby zwiększyć stopień cyfryzacji i przepływu danych elektronicznych, co miało poprawić działanie organów podatkowych. Niedostarczenie wymaganego pliku wiąże się z surowymi karami, ale dostarczenie pliku z błędami również. Jak zatem sprawdzić poprawność pliku [...]