shaking hands

Usługi kadrowo – płacowe

Zakres Usług Prowadzenia Płac

Przekazanie prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu jest często dla usługodawcy gwarancją obniżenia kosztów własnych, przeniesienia odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny i zachowania poufności danych. Świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla firm reprezentujących różne branże. Zajmujemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową. Zapewniamy także doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem firmy.

Prowadzenie płac przez DOSSIER obejmuje:

 • utworzenie kartoteki spółki i dla każdego pracownika w programie płacowym,
 • przygotowywanie listy płac i biuletynów płacowych (indywidualnych pasków placowych),
 • wprowadzanie do systemu umów zleceń zawartych przez Klienta,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • obliczanie wszelkich składników wynagrodzeń (świadczeń/nadgodziny, premie, dodatki, nagrody, ekwiwalenty, odprawy, urlopy, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, itp.)
 • rozliczanie umów zleceń i innych umów cywilnoprawnych,
 • dokonywanie zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań pracowników i zleceniobiorców w ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów miesięcznych dla ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-40, PIT 8-B),
 • przygotowywanie deklaracji zryczałtowanego podatku od osób fizycznych (PIT 8-AR),
 • przygotowywanie i dokonywanie przelewów bankowych dla pracowników, dla ZUS, na podatek dochodowy od osób fizycznych, na PFRON,
 • podpisywanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS, deklaracji i raportów ZUS, deklaracji podatkowych, deklaracji PFRON na podstawie specjalnego upoważnienia.

Dokumenty przekazywane zleceniodawcy w uzgodniony sposób w ustalonym dniu każdego miesiąca.