O NAS

Firma rozpoczęła działalność w grudniu 1996 roku i przeprowadziła już prawie tysiąc badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

WIĘCEJ

ZAUFALI NAM

Poznaj naszych partnerów, którzy obdarzają nas zaufaniem od lat

WIĘCEJ

KONTAKT

Dowiedz się gdzie nas znajdziesz i w jakich godzinach działamy.

WIĘCEJ

Narzędzia wspomagające pracę biegłych rewidentów i księgowych

WIĘCEJ

OFERTA

AUDYT

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi standardami rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym ryzyku audytora.

WIĘCEJ

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Od początku swojej działalności DOSSIER Sp. z o. o. świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym.

WIĘCEJ

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Przekazanie prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu jest często dla usługodawcy gwarancją obniżenia kosztów własnych, przeniesienia odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny i zachowania poufności danych.

WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Udzielanie konsultacji podatkowej dotyczącej bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, sporządzanie symulacji podatkowych planowanych przedsięwzięć i zdarzeń gospodarczych.

WIĘCEJ

DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE

Dobór programów komputerowych odpowiednich do prowadzonej działalności gospodarczej oraz struktury organizacyjnej, opracowanie indywidualnych zakładowych planów kont.

WIĘCEJ

INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Przez usługi poświadczające (atestacyjne) rozumie się inne aniżeli określone w ustawie o rachunkowości, usługi polegające na poświadczaniu (opiniowaniu) sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

WIĘCEJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą to skontaktuj się z nami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI