DORADZTWO PODATKOWE

O NAS

Firma rozpoczęła działalność w grudniu 1996 roku i przeprowadziła już prawie tysiąc badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

WIĘCEJ
DORADZTWO PODATKOWE

ZAUFALI NAM

Poznaj naszych partnerów, którzy obdarzają nas zaufaniem od lat

WIĘCEJ
DORADZTWO PODATKOWE

KONTAKT

Dowiedz się gdzie nas znajdziesz i w jakich godzinach działamy.

WIĘCEJ

Narzędzia wspomagające pracę biegłych rewidentów i księgowych

WIĘCEJ

OFERTA

AUDYT

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi standardami rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym ryzyku audytora.

WIĘCEJ

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Od początku swojej działalności DOSSIER Sp. z o. o. świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym.

WIĘCEJ

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Przekazanie prowadzenia płac podmiotowi zewnętrznemu jest często dla usługodawcy gwarancją obniżenia kosztów własnych, przeniesienia odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny i zachowania poufności danych.

WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Udzielanie konsultacji podatkowej dotyczącej bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, sporządzanie symulacji podatkowych planowanych przedsięwzięć i zdarzeń gospodarczych.

WIĘCEJ

DORADZTWO KSIĘGOWO-FINANSOWE

Dobór programów komputerowych odpowiednich do prowadzonej działalności gospodarczej oraz struktury organizacyjnej, opracowanie indywidualnych zakładowych planów kont.

WIĘCEJ

INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Przez usługi poświadczające (atestacyjne) rozumie się inne aniżeli określone w ustawie o rachunkowości, usługi polegające na poświadczaniu (opiniowaniu) sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

WIĘCEJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą to skontaktuj się z nami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI