Prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z koniecznością właściwego dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych przez odpowiednie zapisy księgowe oraz prowadzenie rozmaitych nakazanych przez prawo ewidencji. Dodatkowym obowiązkiem, który ciąży na przedsiębiorcach jest przesyłanie do odpowiednich urzędów wymaganych sprawozdań i dokumentów. Wśród nich firmy wysyłają m.in. różnego rodzaju deklaracje skarbowe związane z obliczaniem i odprowadzaniem należnych państwu podatków. Od pewnego czasu dodatkowym obowiązkiem ciążącym na prowadzących działalność gospodarczą jest przesyłanie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. W tej chwili wysyłanie pliku jest obowiązkowe dla wszystkich firm, które są czynnymi podatnikami VAT.

Przedsiębiorcy zwolnieni z płacenia podatku od towarów i usług mają jedynie obowiązek przekazywania w formie elektronicznej niektórych informacji wymaganych przez urząd na jego żądanie.

 

Co zawiera JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to zestawienie danych, które można wygenerować w programie wykorzystywanym do prowadzenia księgowości. System informatyczny wybiera i umieszcza w pliku wszystkie wymagane informacje w określonej przez przepisy strukturze i porządku. Przygotowany plik JPK jest co miesiąc przesyłany do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Obowiązek wysyłania pliku może w imieniu podatnika wykonać biuro księgowe, o ile zostanie do tego w odpowiedni sposób upoważnione.

 

Do czego służy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest wykorzystywany przez służby skarbowe do kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych prowadzonych przez firmy. Ułatwia sprawdzanie wszystkich transakcji i weryfikowanie czy nieuczciwi podatnicy nie wyłudzają zwrotu podatku VAT, a także pozwala na wychwycenie wszelkich nieprawidłowości podatkowych. Dzięki danym przekazywanym w formie cyfrowej wszystkie kontrole skarbowe mogą być prowadzone szybciej, ze względu na to, że część czynności została zautomatyzowana i wykonana przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.