Składanie zeznania podatkowego może skończyć się mniejszymi lub większymi pomyłkami. Każdy podatnik, który zauważył błąd, powinien go skorygować. Jeśli organ podatkowy zauważy błąd wcześniej, może skończyć się to nawet karą finansową! Czy zawsze jednak można złożyć korektę zeznania podatkowego? W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Korekta zeznania podatkowego – masz na nią 5 lat!

Złożenie korekty zeznania podatkowego jest możliwe przez pięć lat. Termin ten jednak nie jest liczony od dnia złożenia zeznania, ale od końca roku, w którym upłynął termin zapłacenia podatku lub zwrotu podatku. Co to oznacza w praktyce? Kiedy rozliczasz się za rok podatkowy 2020, to czas na złożenie deklaracji mija dnia 30 kwietnia 2021. Termin pięciu lat liczy się więc od końca kalendarzowego roku 2021. Masz więc czas na jej złożenie aż do końca roku 2026.

Tak długi termin na złożenie korekty jest bardzo korzystny dla podatnika.

Kiedy można, a kiedy nie można złożyć korekty deklaracji?

Kiedy należy złożyć korektę? Zawsze wtedy, kiedy zauważymy w niej błędy lub zapomnieliśmy uwzględnić w korekcie dochody. Korektę można złożyć wręcz natychmiastowo po złożeniu pierwotnej deklaracji. Nie ma więc znaczenia, to kiedy zorientowaliśmy się o błędzie.

Warto pamiętać o tym, że korekta deklaracji niekoniecznie musi oznaczać zauważenie błędu, który uszczupla podatek zapłacony organowi podatkowemu. W korekcie można uwzględnić także ulgi, które nam się należą, ale których nie naliczyliśmy. Przy pomocy korekty można na przykład odliczyć ulgę rehabilitacyjną czy ulgę za internet.

Kiedy nie można skorzystać z prawa do złożenia korekty zeznania podatkowego?

Korekta zeznania podatkowego nie zawsze jest możliwa. W niektórych przypadkach złożenie korekty jest zabronione. Korekty nie można złożyć w momencie, kiedy toczy się przeciwko nam postępowanie lub kontrola podatkowa i obejmują one okres korekty. W trakcie korekty nie można też zmienić sposobu rozliczania się z indywidualnego na rozliczanie się z małżonkiem.

Korekta rocznego PITu to rozwiązanie, z którego warto skorzystać, jeśli tylko mamy taką potrzebę!