Sprawozdania finansowe spółek akcyjnych są obligatoryjnie badane przez biegłego rewidenta. Sprawdźmy, na czym polegają badania spółek i czy przedsiębiorca czerpie korzyści z ich przeprowadzenia.

Badania sprawozdań finansowych – dlaczego są przeprowadzane?

Wbrew pozorom sprawozdania finansowe nie są przeprowadzane w celu wykrycia błędów i nie mają na celu odnalezienia “haków” na przedsiębiorcę. Podstawowym celem analizy jest wydanie opinii na temat sposobu przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Naturalnie, efektem badania może być wykrycie nieprawidłowości – w przypadku stwierdzenia niedociągnięć informuje o tym badaniu jednostkę, która powinna dokonać korekty błędów. W przypadku zlekceważenia zaleceń rewident ma prawo do wydania opinii z zastrzeżeniami. Po badaniu rewident dołącza szczegółowy raport z przeprowadzonych czynności.

Rewident – kim jest?

Biegły rewident to osoba, która wydaje bezstronną i niezależną opinię na temat stanu finansów podmiotu. Czynności rewizyjne może wykonywać wyłącznie osoba, która zdała państwowe egzaminy i odbyła aplikację. W zakres czynności wchodzą wszelkie badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające.

Podstawowym wymogiem stawianym przed rewidentem jest rzetelność oraz niezależność. Opinia nie może być wydana przez osobę, które ma jakiekolwiek powiązania z daną spółką.

Jak przygotować się do badania?

Aby przyspieszyć czynności związane z badaniem rewizyjnym, warto skompletować niezbędną dokumentację. Nie wszystkie dokumenty mogą okazać się przydatne, ale warto mieć pod ręką m.in. statut firmy, księgę udziałów, dokumenty poświadczające uzyskanie numeru NIP i REGON oraz wszelkie uzyskane koncesje i pozwolenia. Biegły rewident może zarządzać także dokumenty opisujące strukturę organizacyjną jednostki oraz protokoły, wypisy z ksiąg wieczystych oraz wszelkie dokumenty o charakterze stricte finansowym tzn. umowy kredytowe, handlowe oraz faktoringowe. Bardzo ważną grupą dokumentów są zasady rachunkowości obejmujące instrukcje i regulaminy.

Bardzo prawdopodobne, że rewident poprosi również o dowody księgowe, które stanowią podstawę do zweryfikowania transakcji przychodów i kosztów.