Odprowadzać podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego musi każdy przedsiębiorca. Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zależy to, jaki sposób rozliczania się jest najbardziej optymalny. Wysokość należnego podatku dochodowego różnić się będzie w zależności od wyboru formy opodatkowania. Dla własnej korzyści przy otwieraniu działalności gospodarczej powinna być sporządzona analiza. Symulacja podatkowa wskaże, w jaki sposób przedsiębiorca może płacić mniejsze podatki i jak może osiągnąć wyższy dochód.

Zasady ogólne i podatek progresywny

W tej formie dochody są opodatkowane wg skali podatkowej, sam zaś dochód to różnica między przychodami a kosztami. Pierwsza stawka podatkowa została obniżona od października 2019 i od stycznia 2020 wynosić będzie 17% i obowiązywać do progu 85 528 zł. Oznacza to, że po przekroczeniu tej kwoty zastosowana będzie stawka podatkowa 32%. Dokładniej rzecz biorąc – od stycznia 2020 – podatek wynosić będzie 14539 zł 76 gr plus 32% nadwyżki ponad 85’528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek, zależna od podstawy opodatkowania).

Ewidentnym minusem tej formy jest opodatkowanie stawką 32% w drugim progu. Drugim znaczącym jest konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych lub KPiR. Są też plusy – ulgi podatkowe, możliwość rozliczania się ze współmałżonkiem lub z dzieckiem, oraz oczywiście możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Ewidencja przychodów i podatek zryczałtowany

W przypadku ryczałtu mamy dużo mniej skomplikowany sposób rozliczania się i prowadzenie księgowości, ale też dużo mniej możliwości, jeśli chodzi o koszty. Jest to bowiem podatek prosty, w którym podstawą są przychody przedsiębiorcy, bez brania pod uwagę kosztów (prócz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Możliwość rozliczania się podatkiem zryczałtowanym jest ograniczona ustawowo do wysokości przychodów 150 tys. euro, nie każda działalność gospodarcza może mu też podlegać. Wysokość stawki podatkowej też jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności – od 20% dla wolnych zawodów do 3% dla działalności handlowej.

Ponieważ nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, ryczałt wybierają osoby mające niewielkie koszty działalności.

Wydatki na cele firmowe również nie będą tu mogły być rozliczone.

Jeśli symulacja podatkowa wykaże, że przy podatku progresywnym przedsiębiorca wkracza w próg 32%, ma wysokie przychody, niskie koszty i nie ma prawa do podatku liniowego 19%, to właśnie ryczałt jest najlepszym rozwiązaniem.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego jest jedna stawka – 19%. Nie zależy ona od wysokości przychodu, ale też nie występuje tu kwota wolna od podatku. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest to idealne rozwiązanie dla osób dużo zarabiających. Ile? Tu odpowiedź nie jest jednoznaczna. Najprostszym wyjściem wydaje się wskazanie pierwszego progu podatkowego ze skali progresywnej. Takie założenie jest jednak nie tylko proste, ale i ubogie. Nie bierze pod uwagę m.in. rodziny.

Ważną kwestią jest bowiem brak możliwości rozliczania się przy okazji rocznego zeznania podatkowego ze współmałżonkiem (lub dzieckiem, w przypadku samotnych rodziców). Dlatego w tym przypadku symulacja podatkowa musi być szersza i nie ograniczać się do samych dochodów przedsiębiorcy. Widać to szczególnie mocno w przypadku gdy współmałżonek jest bezrobotny albo gdy przedsiębiorca jest samotnym rodzicem. Dodatkowo wziąć pod uwagę należy, częste przecież, uzyskiwane źródła dochodów opodatkowane na innych zasadach.