Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej należy zadbać o wiele formalnych spraw, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy rozliczanie podatków. Jednym z obowiązków firmy jest także sporządzanie sprawozdań finansowych. Niemal każde przedsiębiorstwo ma swój własny zespół księgowych, którzy pilnują wszystkich formalności, jednak także im zdarzają się pomyłki i błędy, których można uniknąć. 

Czym są sprawozdania finansowe?

Wiele firm wybiera koniec roku kalendarzowego za rok obrotowy, co ma swoje wady i zalety. Podczas tego okresu przeprowadza się podsumowania, rozdaje premie dla zasłużonych pracowników, a także zamyka się księgi rachunkowe oraz przeprowadza się sprawozdania finansowe. To bardzo pracowity okres dla działu księgowości, dlatego wiele firm decyduje się na pomoc zewnętrznej firmy, zlecając badanie sprawozdań finansowych. Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej firmy oraz wykaz wyników finansowych przedsiębiorstwa. 

Każdy bilans musi być sporządzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Warto wspomnieć, że od 1 października 2018 r. wszystkie analizy przeprowadza się w wersji elektronicznej. Są one opatrywane oficjalnym podpisem elektronicznym. Nawet pomimo korzystania z nowych technologii, mogą pojawiać się błędy popełnione przez księgowych. 

Pomyłki mogą być spowodowane nieustannie zmieniającymi się przepisami, które powodują, że nie zawsze uda się sporządzić bezbłędne sprawozdanie. Chcąc uniknąć niechcianych błędów, które mogą mieć niemałe konsekwencje, należy stosować się do zasad takich jak zasada ostrożności oraz ciągłości. Co więcej, warto sprawdzić dwa razy, czy księgowy ma odpowiednie kompetencje do wykonywania tak odpowiedzialnego zadania, jakim jest sporządzenie sprawozdania finansowego.