Z pewnością większość z nas wie, że prowadzenie działalności gospodarczej wcale nie jest prostą sprawą. Konieczne jest poznanie skomplikowanych procedur oraz opłacania wielu rodzajów podatków. Podatek to nic innego jak publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz instytucji państwowej.

Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania podatku od osiągniętego przychodu. Na jego wysokość ma wpływ wybrana przy rozpoczęciu prowadzenia działalności forma opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy w ramach podatku dochodowego. Najważniejsze podatki dla przedsiębiorcy, jak ten od dochodu, określany jest stawką procentową. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ryczałt od przychodów ewidencyjnych. Jednak możemy wybierać również spośród opodatkowania na zasadach ogólnych, podatkach liniowych oraz karty podatkowej. Te najważniejsze podatki dla przedsiębiorcy w każdym przypadku mogą osiągać inną wartość w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, osiąganych przychodów, ilości pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności. Warto wtedy zasięgnąć porad doradztwa podatkowego, które pomoże zrozumieć i rozwiązać kwestie podatków, którym podlega przedsiębiorca.  

Podatek od towarów i usług

Każdy z nas codziennie ma do czynienia z podatkiem VAT. To nic innego jak podatek obrotowy obliczany od wartości dodanej w każdym etapie produkcji. Do obecnie obowiązujących stawek możemy zaliczyć 23%, 8% oraz 5%. Najważniejsze podatki dla przedsiębiorcy to również podatek od towarów i usług. Istnieją jednak niektóre czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, które są zwolnione przedmiotowo z konieczności opodatkowania. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca, rozpoczynając działalność gospodarczą, mogą zdecydować się na zwolnienie z płacenia podatku VAT.