Na outsourcing kadrowo–płacowy decydują się duże firmy, które obowiązek związany z wypłatami i księgowością oddają w ręce firmy zewnętrznej. Taki system odciąża firmę z działań kadrowo-płacowych, co jest bardzo ważne w przypadku, gdy zatrudnia ona setki osób. 

Korzyści wynikające z wdrożenia outsourcingu kadrowo-płacowego

Outsourcing kadrowo-płacowy powoduje, że zaangażowanie firmy klienta zostaje ograniczone wyłącznie do informowania outsourcera o tym, jakie nowe osoby zostały w niej zatrudnione, kto i kiedy poszedł na urlop, zwolnienie, kto dostał premię albo np. podwyżkę. 

  • Zdecydowanie się na tego rodzaju zewnętrzną obsługę gwarantuje oszczędność czasu oraz zasobów ludzkich.
  • Zapewnia minimalizację kosztów związanych z zakupem oraz aktualizacją systemu informatycznego, który byłby wymagany do obsługi kadrowej w firmie. Ponadto można w ten sposób zaoszczędzić również na utrzymaniu całej dokumentacji papierowej oraz na niezbędnych od czasu do czasu szkoleniach pracowników.
  • Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych firmy – w końcu outsourcerzy specjalizują się w bezpiecznym przechowywaniu oraz archiwizowaniu danych.

Decydując się na outsourcing usług kadrowo–płacowych właściciele firmy w końcu mogą się skoncentrować na swojej podstawowej działalności. Ponadto już nie będą się oni musieli obawiać różnego rodzaju zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontroli – np. ze strony ZUS albo PIP. Jej pracownicy działają w pełni zgodnie zarówno z krajowymi, jak też i międzynarodowymi wymogami prawnymi. Dzięki korzystaniu z ich usług uzyskuje się dostęp do doświadczenia oraz wiedzy profesjonalistów. 

Gwarantują oni terminowość i poprawność w zakresie wszystkich powierzanych im zadań. Powierzając im obsługę kadrowo-płacową przenosi się na nich odpowiedzialność za wszystkie powierzone im obowiązki oraz zadania. Dzięki nim będzie można spać spokojnie i zapomnieć o wszystkich czynnościach związanych z naliczaniem wynagrodzeń. O tych związanych z rozliczeniami z urzędami i pracownikami albo  powiązanych z przygotowywaniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej oraz kadrowej także już nie trzeba będzie pamiętać.