Świadczone przez biegłych rewidentów usługi poświadczające powstały po to, aby rozwiązywać różnego rodzaju szczególne problemy ich klientów. Dotyczą one poświadczania prognozowanych informacji finansowych oraz różnego rodzaju innych form atestacji

Czym zajmuje się biegły rewident?

Często zdarza się, że różnego rodzaju jednostki opracowują przewidywane informacje finansowe, które zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami prawnymi muszą zostać poddane szczegółowemu sprawdzeniu przez rzetelną firmę zewnętrzną. Tego rodzaju wymogom podlegają np. prognozowane informacje finansowe, które są zapisywane w prospektach emisyjnych. I właśnie między innymi w tego rodzaju sytuacji biegły rewident opracowuje raport z przeprowadzonej wcześniej usługi poświadczającej na temat przewidywanych informacji finansowych opracowanych przez klienta, w zgodzie ze wszelkiego rodzaju regulacjami sprawozdawczymi, które odnoszą się do danego rodzaju przypadku. Usługi biegłego rewidenta obejmują również opracowywanie raportów z przeglądu, wykonania albo weryfikacji wcześniej uzgodnionych procedur.

Dla jakich klientów są usługi biegłego rewidenta?

Tego rodzaju działalność stanowi także pewnego rodzaju odpowiedź na zindywidualizowane oraz biznesowe potrzeby poszczególnych klientów, którym zależy na tym, aby otrzymać obiektywne oraz niezależne poświadczenie wiarygodności informacji o danego rodzaju produktach, działaniach albo usługach, które stanowią przedmiot ich odpowiedzialności.

Do usług poświadczających zaliczana jest również analiza działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz badanie prowadzonej przez nie rachunkowości. Do tego dochodzi jeszcze badanie zakładów niepieniężnych albo np. stwierdzenie, czy planowane w danej spółce prawa handlowego założenia dotyczące jej podziału albo przekształcenia, zostały opracowane z zachowaniem wszelkich wymaganych w tej materii procedur.

Oprócz tego usługi poświadczające obejmują również szczegółową analizę sprawozdań, które wcześniej opracowali twórcy spółek komandytowo – akcyjnych.